👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "Godnatt Mister Tom"

Skapad 2017-09-12 11:38 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Under det här arbetsområdet kommer du att läsa boken "God natt Mister Tom" som är skriven av Michelle Magorian. Parallellt med detta kommer du att jobba med ordkunskap och grammatik.

Innehåll

Godnatt Mister Tom

Du ska under några veckor framåt (v. 37-47)  läsa och diskutera boken Godnatt mister Tom. Boken är skriven av en författare som heter Michelle Magorian. Den kom ut 1981 på engelska under titeln Goodnight Mr Tom och översattes senare till svenska.

 Syfte och centralt innehåll

Förmågorna som vi jobbar med:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa och analysera skönlitteratur för olika syften
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll:

 

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden, och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets och livsfrågor
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken tillkommit i.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.

Arbetsgång:

Du kommer att få mycket tid i skolan till läsning och du ska ha ett bestämt avsnitt att läsa till varje bestämd lektion. Det är viktigt att du respekterar det och följer tidsramen. Dessa pass kommer att börja med en muntlig del, då ni i mindre grupper diskuterar det ni läst. Tyngdpunkten kommer dock främst att vara ett självständigt arbete med uppgifter på de lästa sidorna. Det är därför viktigt att du läser in dig på det kommande avsnittets frågor och gör anteckningar under  tiden du läser, för att ha ett bra stöd inför passen med arbetsuppgifter.

Det kommer att krävas av dig, att du följer den läsplan som vi har. Du kommer att behöva använda både tid i skolan, men främst hemma, till läsning.

Boksamtalen kommer att ske i små basgrupper och du kommer att få prova på att ha olika roller i din grupp, samtalsledare och deltagare i samtalen.

När du är samtalsledare ska du:

 • Sammanfatta det som hänt i boken.
 • Leda samtal kring de frågor som är aktuella till veckans avsnitt av boken.
 • Se till att alla kommer till tals.
 • Se till att ni håller er till ämnet.
 • Sammanfatta det ni pratat om och avsluta diskussionen.

För att klara läsprojektet krävs att du...

 • … läser boken God natt Mister Tom.
 • … är med i muntliga diskussioner om boken.
 • … gör skrivuppgifterna som är kopplade till arbetet med boken. 
 • ... gör den avslutande uppgiften.

Detta kommer att bedömas

 • Muntligt deltagande i diskussioner

 • Skrivuppgifterna

 • Avslutande uppgift kring boken (bokrecension)

Uppgifter

 • Arbetsuppgifter till boken

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav, svenska och svenska som andarspråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning av skönlitteratur
Att kunna ta till sig bokens handling och arbeta efter läsplanen
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Både skriftligt och muntligt visa att du förstår boken. Läslogg och boksamtal
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsförståelse
Kunna diskutera (skriftligt och muntligt) budskap i boken.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Muntlig diskussion om boken
Kunna delta i muntliga diskussioner om boken
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Skrivuppgifter kopplade till boken
Mindre skrivuppgifter som: brev, insändare...
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.