👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiska källor

Skapad 2017-09-12 12:28 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Historia
Hur kan vi veta något om historia?

Innehåll

Vecka 38 till 39, slutuppgift och redovisning vecka 40

Så här kommer vi att arbeta:

Vi ska läsa och diskutera om olika historiska källor och vad de kan säga oss.

Du ska få jämföra olika texter för att se likheter och skillnader mellan olika beskrivningar av samma sak.

Du ska få göra egna tolkningar av historiska källor.

Vi ska ha diskussioner.

Ta reda på svaren på frågorna:

 

När vi är klara med området ska du kunna svara på följande frågor:

1.      Hur kan man använda olika historiska källor för att dra slutsatser om hur människorna levde?

2.      Hur kan man använda historiska källor?

3.      Ge exempel på olika spår från historien som vi kan se idag.

4.      Varför står det ibland olika i olika texter om samma händelse?

5.      Jämför likheter och skillnader i två olika texter om samma händelse.

6.      Träna på att kunna förklara dessa begrepp:

 

 

Arkeolog

Spår

Fynd

Källa

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6