Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa & Ohälsa Tobak/Kost/Motion/Sömn

Skapad 2017-09-12 12:59 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 5 – 6 Kemi Biologi
Vikten av ett hälsosamt liv med god kost, motion och sömn är stor då ni nu går från barn till att bli vuxna. Ni får inblick i tobakens påverkan på er kropp likväl som på er ekonomi...

Innehåll

Syfte

 

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa samt genomföra systematiska undersökningar

 

Centralt innehåll

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel (tobak).

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar och diskussioner
Filmer/PP om tobak, rökning och snusning
Faktatexter och bearbetning av dessa
Värderingsövningar

Planera/genomföra/reflektera kring en undersökning med hjälp av frågeställning som är kopplad till hälsa och tobaksanvändning.

 

 

Bedömning av arbetsområdet

 •  förmåga att delta i samtal och diskussioner som rör innehållet i arbetsområdet 
 •  förmåga att resonera om frågor som rör hälsa
 •  förmåga att söka naturvetenskaplig information i faktatexter
 •  förmåga att använda dig av den informationen du fått under arbetsområdet och likväl de nya kunskaperna kring kroppens funktion(hjärta/lungor/muskler) för att skapa en reflekterande text kring detta. Skriftligt förhör v.40.
 • Att motivera till ett aktivt ställningstagande mot tobak.
 • Att ha kunskap om tobak - användande och odling och dess följder.
 • Att stärka elevernas självförtroende genom att de själva får ta ställning och argumentera enskilt och i grupp i olika frågor som rör hälsa med fokus på tobak/kost/ motion och sömn. Gruppredovisning av tankar kring ohälsa/hälsa för att lära av varandra.
 • Att planera/genomföra och reflektera kring en undersökning kopplat till hälsa/tobak.Inlämning v.39

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: