👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder del 1

Skapad 2017-09-12 13:00 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 5 Bild
Vi kommer att arbeta med konstens grunder i årskurs 5.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material, och uttrycksfomer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och intresse för att skapa. Vi kommer att inleda bilden med konstens grunder del 1. Först kommer vi att arbeta med färglära. Vi startar upp  med att prata om färgerna RÖD, GUL och BLÅ. De här tre färger är det viktigaste färgerna av alla!  De kallas primära färger eller grundfärger. När man blandar dem med varandra, får man fram alla färger i färghjulet. De färger man kan blanda av grundfärgerna kallas sekundärfärger, och är: LILA, GRÖN och ORANGE.


Innehåll
 
Färglära - Grundfärger och sekundärfärger. Genomgång och måla med vattenfärg. (lektion 1)
Färglära - Färgcirkeln i form av ett paraply. (lektion 2)
Färglära - Komplementfärger, färglägg bild. (lektion 3)
Färglära - Gråskala, svart till vitt. (lektion 4)
Färglära- Collage, vi återanvänder bilder för att  skapa en ny bild. (lektion 5)


Kopplingar till läroplan

Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. 
Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage. 
Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.


Elevens mål
Du ska veta 

Att svart och vit inte är några färger, kan även kallas neutrala färger
vilka primärfärgerna är
vilka sekundärfärgerna är 
vilka primärfärger man blandar för att få fram sekundärfärgerna
vad som menas med komplementfärger

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Färglära

Färglära

Nivå 1
Nivå 2
Grundfärger
Du kan några grundfärger.
Du kan alla grundfärgerna, gul, röd och blå.
Sekundärfärger
Du kan några sekundärfärger och vet hur man blandar några av dem.
Du kan sekundärfärgerna orange, lila, grön och du vet hur man blandar alla sekundärfärger.
Valör
Du vet vad valör betyder
Neutrala färger
Du vet att svart och vit kallas neutrala färger.
Komplementfärg
Du kan grundfärgernas komplentfärg.
Du kan grundfärgernas komplementfärg och du vet att de förstärker varandra.
Varma och kalla färger
Du vet vilka färger som betraktas som varma och vilka som betraktas som kalla.
Gråskala
Du kan måla en gråskala där man kan se en nyansskillnad mellan flera av fälten.
Du kan måla en tydlig gråskala från svart till vitt där man tydligt kan se en nyansskillnad mellan varje fält.