👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrsresan

Skapad 2017-09-12 13:14 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer börja terminen med att skriva en berättelse som ska handla om en äventyrsresa. Resan behöver inte ha hänt på riktigt. Detta är ett exempel på hur ett nationellt prov kan se ut.

Innehåll

Syfte:

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att..

- Formulera dig i tal och skrift

- Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang

 

 

Centralt innehåll:

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att..

- skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad

- disponera och redigera texter för hand och dator

- använda språkets struktur, stavning, skiljetecken och meningsbyggnad

 

 

Arbetssätt:

- Du kommer få cirka 80 minuter på dig (uppdelade tillfällen) att komma på en berättelse som passar till temat. Du kan välja att skriva för hand eller på chromebook.

- Under skrivandets gång kommer vi även jobba med skiljetecken, samt prata om vad som kan göra en text spännande och intressant för läsaren.

 

Bedömning:

- Din text kommer bli bedömd genom matrisen nedan. Jag vill understryka att betyget som denna matrisen visar inte behöver vara samma som elevernas slutbetyg. Dessa betygen speglar enbart denna uppgift.

Matriser

Sv SvA
Äventyrsresan - berättelse

Eleven har i sin text....

E
C
A
Koppling till uppgiften
• eleven följer instruktionen • texten fungerar i huvudsak som en berättelse
• eleven följer instruktionen • texten fungerar relativt väl som en berättelse
• eleven följer instruktionen • texten fungerar väl som en berättelse
Innehåll
begripligt innehåll enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling • räknar upp händelser
relativt tydligt innehåll utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling • återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
tydligt innehåll välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling • förmedlar upplevelser och värderar/ utvecklar dessa
Struktur
i huvudsak fungerande struktur • uppbyggnaden går att följa • berättelsen har ansatser till ett berättarperspektiv i jag-form
relativt väl fungerande struktur • uppbyggnaden är tydlig • berättelsen är till övervägande del skriven i jag-form • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och, men finns • ansatser till styckeindelning finns
väl fungerande struktur • uppbyggnaden lyfter texten • berättelsen är skriven i jag-form • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns • i huvudsak fungerande styckeindelning finns
Språk
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för … språkriktighet [används] med viss säkerhet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempusbruket stör inte förståelsen
förhållandevis god språklig variation • ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för … språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
god språklig variation • ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för … språkriktighet [används] med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med god säkerhet • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel