👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2017-09-12 13:23 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Varför behöver du ta hand om din kropp? Hur gör du för att din kropp ska må bra?

Innehåll

 

Syfte:

 

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kropp och hälsa. Genom undervisningen ska eleverna känna till de olika kroppsdelarna och deras funktion, betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Samt människans upplevelser av olika sinnen.

 

 

 

Förmågor i fokus:

 

Kommunikativa förmågan: föra resonemang, argumentera och uttrycka dina ståndpunkter

 

Analysförmågan: jämföra likheter och skillnader

 

Begreppsförmågan: förstå betydelsen av begrepp och använda dem

 

Centralt innehåll:

 

Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.


 • Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

 

 

Konkretisering av målen:

Vad ska eleven kunna?

Du ska kunna redogöra för hur mat påverkar din kropp och hälsa.

Du ska kunna redogöra för hur sömn påverkar din kropp och hälsa.

Du ska kunna redogöra för hur hygien påverkar din kropp och hälsa.

Du ska kunna redogöra för hur motion påverkar din kropp och hälsa.

Du ska kunna redogöra för hur sociala relationer påverkar din kropp och hälsa.

Du kan namnge olika kroppsdelar och förklara deras funktion.

Du ska kunna namnge de fem sinnen och förklara vad de innebär.

Du ska få uppleva med dina sinnen.

 

 

Genomförande:

Ta del av texter

Se på filmer

Praktiska övningar

Skriva faktatexter

Redovisningar

Diskussioner

 

 

 

 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:


 Vara aktiv på lektionerna

Delta i diskussioner

Skriva en gemensam faktatext

Skriva en egen faktatext med hjälp av stödord

Genomföra en redovisning i grupp om ett sinne

Göra en presentation av en kroppsdel och dess funktion

Extra anpassningar:

Anpassade uppgifter efter den egna förmågan

Få texter upplästa

Höra texter/se filmer på annat språk

 

Arbete i mindre grupp

Se film på dator eller iPad enskilt/mindre grupp tillsammans med en pedagog, ibland i förväg

Bildstöd för att återberätta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3