👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig förmåga

Skapad 2017-09-12 13:38 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
VI fokuserar just nu på din muntliga förmåga. Du ska träna på att beskriva saker, berätta om något ämne/dig själv samt att diskuterar med andra.
Grundskola 5 – 6 Engelska
Du ska utveckla din muntliga förmåga under det här temat. Du kommer att träna på att beskriva saker, berätta om ämnen/dig själv samt diskutera med andra.

Innehåll

Viktigt att tänka på:

Du tänker på att följa vår regel nummer ett - prata engelska hela tiden från lektionens början till lektionens slut. Alltid. 

De ord du inte kan hittar du sätt att beskriva på annat sätt. Du pratar aldrig svenska. 

Du tar själv ansvar för att komma ihåg den respons du får av mig och försöka använda den i de olika övningarna. 

Du tittar då och då på bedömningsmatrisen och funderar på vilket ditt nästa steg är och hur du ska göra för att nå dit. 

 

Språkmål

Att kunna berätta fritt med ord som hör till ämnet, att ställa frågor och följdfrågor samt att föra fram sin åsikt (I think this because.. In my opinion... o s v)

 

Avslutning

Som avslutning får du respons på ditt arbete i matrisen som hör till planeringen, se nedan. Vi tittar på vad du har utvecklat och vilka dina utvecklingsmöjligheter är. 

Matriser

En
Muntlig förmåga

Muntlig förmåga och förståelse

  • En  4-6   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • En  4-6   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • En  4-6   Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  • En  4-6   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Vilja och förmåga att samtala och tala
Du har ännu inte förmågan att ta initiativ och att föra samtalet vidare. Du uppfattar inte vad som sägs utan behöver mer träning.
Du tar få initiativ och behöver bli mer aktiv i att föra samtalet vidare. Du behöver lärarens/kompisens stöd under samtalet. Du uppfattar vad som sägs.
Du tar enkla språkliga initiativ t.ex. What do you think? Du fungerar som samtalspartner och förstår vad som sägs.
Du tar språkliga initiativ och försöker föra kommunikationen framåt, med åsikter och frågor.
Du tar stora språkliga initiativ och för kommunikationen framåt Du ställer både frågor, följdfrågor och förtydligar .
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar hackigt och gör många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du uttalar ibland orden på ett sätt som gör att man inte förstår vad du menar.
Du klarar enkla uttal av enklare ord.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord.
Du uttalar orden korrekt.
Du uttalar orden korrekt och har god intonation.
Ordförråd dvs ord och uttryck
Du har brister i ordförrådet och du faller in på svenska.
Du gör dig med vissa svårigheter förstådd.
Du gör dig förstådd med ett enkelt vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck på ett riktigt sätt.
Du har ett mycket stort, varierat och korrekt ordförråd. Du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du har vissa svårigheter att sätta ihop meningar på ett korrekt och begripligt sätt.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte förstör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.