👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er - So Trafik år 1 - ht 17

Skapad 2017-09-12 13:39 i Esperedsskolan Halmstad
Arbetsområde trafiken i vår närmiljö.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska Matematik
Trafiken i vår närmiljö - hur ser den ut? vilka faror finns? skolvägens faror?

Innehåll

 Arbetssätt

* Vi startar arbetet med ett VÖL-schema och utgår ifrån det under planeringen av arbetet. 

* Vi kommer att titta på filmer om trafiken och diskuterar tillsammans utifrån innehållet i dem.

* Vi går ut i närmiljön och tittar på trafikmiljön, vilka faror ser vi?

* Vi har gemensamma diskussioner om faror i trafiken.

* Vi tar reda på elevernas frågor på olika sätt, t.ex. söker på nätet, tittar på film. 

* Vi lär oss några trafikmärken genom att måla dem och prata om dem. 

* Vi tränar på trafikmärken genom att cykla omkring på skolgården på "fritidscyklarna" på en trafikmärkesbana. 

* Vi gör en undersökning kring hur eleverna tar sig till skolan och samtalar om detta utifrån hälsa, trafikvett och miljö. Utifrån undersökningen gör vi också ett stapeldiagram. 

* Ordkunskap kring trafikord.

Bedömning

 • Fortlöpande bedömning under arbetets gång.
 • Muntligt kunna berätta om sina kunskaper - se målen i bedömningsmatris So Trafik. .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3