👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-09-12 13:47 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik
Med de tio siffrorna kan vi bygga hur många tal som helst! Detta ska vi utforska tillsammans under året!

Innehåll

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla och arbeta med att:

-skriva siffror och förstå deras innebörd.-dela upp tal.
-använda matematiska tecken (+ - =)

-använda rätt räknesätt vid problemlösning och räknehändelser.

-förstå analog klocka.

-känna igen geometriska former och kroppar; cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, rätblock, kon, klot, kub, cylinder och pyramid.

-använda olika former av måttenheter.

-hur du adderar och subtraherar med talen upp till 20, samt tiotal upp till 100

-hur du samtalar om hur man kan räkna och tänka matematik. 

- känna igen mönster och talföljder.

-förstå ett enkelt diagram.

Bedömning

Vi bedömer ovanstående kunskaper genom att bedöma dig när vi arbetar, samtalar och undersöker tillsammans. Vi samtalar om hur du kan arbeta vidare i din kunskapsutveckling.

Vi bedömer dig utifrån Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.

 

Undervisning och arbetsformer

-Vi har gemensamma genomgångar.
-Vi samtalar, lyssnar och diskuterar.
-Vi arbetar i matteboken.
-Vi använder konkret material.
-Vi gör räknehändelser.
-Vi har gemensam problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3