👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik år 2

Skapad 2017-09-12 13:54 i Ugglums skola 5-9 Partille
Den här mallen använder vi för pedagogiska planeringar.
Grundskola 1 – 5
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om trafikregler och hur du ska bete dig i trafiken på ett säkert sätt.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Känna igen några vanliga trafikmärken.
 • Kunna några regler för gång- och cykeltrafik.
 • Kunna höger/vänster.
 • Kunna ge exempel på ett trafikfarligt ställe i ditt närområde.
 • Kunna ge exempel på hur du beter dig på ett säkert sätt i trafiken.
 • Veta hur en säker cykel ser ut.
 • Hur och varför man bör använda reflex och cykelhjälm.
 • Förstå på viket sätt motorfordon påverkar miljön.
 • Veta vilka val vi kan göra för att minska utsläppen i vår miljö.
 • Kunna förstå en enkel karta.

Hur arbetar vi?

 • Vi tittar på film.
 • Vi gör trafikpromenader.
 • Vi målar trafikmärken och lär oss vad de betyder.
 • Vi ritar vår skolväg.
 • Vi gör en undersökning i klassen om hur vi tar oss till skolan.
 • Vi läser faktatexter enskilt och tillsammans.
 • Vi kommer att arbeta enskilt, parvis och i grupp.
 • Vi kommer att samtala om trafik.
 • Vi använder dator för att söka information och skriva texter.

Så bedömer jag era kunskaper:

 • Du kan förklara vad några trafikmärken betyder.
 • Du kan några enkla trafikregler som berör dig.
 • Du kan använda begreppen höger/vänster på rätt sätt.
 • Du kan säga någon trafikfarlig plats i närområdet och hur du kan bete dig på ett säkert sätt.
 • Du kan berätta hur en säker cykel ska vara utrustad.
 • Du kan förklara varför det är viktigt att använda reflex och cykelhjälm.
 • Du kan förklara hur olika sätt att resa påverkar vår miljö.
 • Du kan rita en enkel karta.
 • Du kan lyssna och delta i samtalen samt återberätta innehållet.
 • Du kan göra en enkel undersökning.

Matriser

Trafik år 2

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du kan förklara vad några trafikmärken betyder.
Mål
Du kan några enkla trafikregler som berör dig.
Mål
Du kan använda begreppen höger/vänster på rätt sätt.
Mål
Du kan säga någon trafikfarlig plats i närområdet och hur du kan bete dig på ett säkert sätt.
Mål
Du kan berätta hur en säker cykel ska vara utrustad.
Mål
Du kan förklara varför det är viktigt att använda reflex och cykelhjälm.
Mål
Du kan förklara hur olika sätt att resa påverkar vår miljö.
Mål
Du kan rita en enkel karta.
Mål
Du kan lyssna och delta i samtalen samt återberätta innehållet.
Mål
Du kan göra en enkel undersökning.