Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2017-09-12 14:08 i Trönö skola Söderhamn
Grundskola F
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

 

Trönö skola                               2017-09-12

 

                                                        Lpp

 

 

 

Bildresultat för matteborgen 4A

 

Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. I vår nya bok Matteborgen 4A kommer vi att jobba med att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax i Matteborgen.

 

Innehåll

 

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar vi:

 

Kapitel 1 Taluppfattning:

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 

- kunna läsa och skriva tal 0-10 000

 

- förstå vårt talsystem

 

- kunna ordna tal efter storlek

 

- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 

- kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda

 

Kapitel 2 Addition och subtraktion:

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 

- förstå hur addition och subtraktion hör ihop

 

- veta hur likhetstecknet används

 

- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000

 

- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

 

Kapitel 3 Geometri:

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 

- känna till något om hur man mätte längder förr

 

- kunna mäta och rita sträckor

 

- kunna uppskatta och mäta längder

 

- kunna växla mellan olika längdenheter

 

- känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

 

- kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

 

- kunna räkna ut figurers omkrets

 

Kapitel 4 Multiplikation och division:

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 

- förstå hur addition och multiplikation hör ihop

 

- kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 x 60 och  5  x 600

 

- kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536

 

- förstå hur multiplikation och division hör ihop

 

- kunna använda kort division (utan minnessiffra)

 

- kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 

Kapitel 5 Tabeller och diagram:

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 

- hämta fakta ur tabeller

 

- ordna fakta i en tabell

 

- läsa och förstå stapeldiagram

 

- göra en avprickningstabell

 

- rita stapeldiagram

 

Bedömning

 

 Bedömning sker när du arbetar:

 

 • muntligt vid genomgångar.
 • muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • skriftligt på lektionerna.

 

samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 

 • Syfte

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

  Ma

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

  Ma

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

  Ma

 • föra och följa matematiska resonemang, och

  Ma

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

  Ma

 • Centralt innehåll

 • Rationella tal och deras egenskaper.

  Ma  4-6

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

  Ma  4-6

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

  Ma  4-6

 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

  Ma  4-6

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

  Ma  4-6

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

  Ma  4-6

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

  Ma  4-6

   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: