Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar NTA år 3 Hanvikens skola

Skapad 2017-09-12 14:14 i Hanvikens skola Tyresö
Förändringar NTA år 3
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I detta tema lär vi oss hur nya ämnen kan bildas och förändras.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel


Du ska förstå och kunna använda begreppen:

 • fast
 • flytande
 • gas
 • avdunstning
 • kondensering
 • kokning
 • smältning
 • stelning
 • expandering
 • blandning
 • lösning
 • mättad lösning
 • slamning
 • filtrering
 • silning
 • separering

Målet är att du ska utveckla din förmåga att undersöka, diskutera, dokumentera och samarbeta.
Du kommer att lära dig att ställa en hypotes och jämföra olika resultat.

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Du kommer att få arbeta enskilt och tillsammans med andra.

Du kommer att få se på bilder, läsa och lyssna på genomgångar.

Du kommer att få rita och skriva.

Du kommer att få göra experiment.

3. Bedömning- elevdel

Du deltar aktivt på lektionerna.

Du visar att du kan samarbeta.

Du använder begreppen rätt när du samtalar och svarar på frågor.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

5. Syfte- LGR 11

6. Centralt innehåll- LGR 11

7. Kunskapskrav- LGR 11

.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: