👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vektor åk 1

Skapad 2017-09-12 14:31 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik
Under vårterminen kommer du att få arbeta med matematiska begrepp inom områdena taluppfattning, geometri, addition, subtraktion. Du kommer att bland annat få arbeta med detta genom Vektor som är en app baserad på forskning. Vektor tränar arbetsminnet genom olika matematikområden.

Innehåll

Mål med arbetet

Detta ska du sträva mot att kunna:

 • taluppfattning inom talen 11-100
 • udda och jämna tal
 • positionssystemet (ental och tiotal)
 • känna igen geometriska former och se deras likheter och skillnader
 • förstå och använda likhetstecknet
 • begrepp som hör ihop med addition och subtraktion (summa, differens och term)
 • arbeta med problemlösning genom en given strategi

 

 

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta enskilt med appen Vektor.

  

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3