Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fairy tales, år 7-9

Skapad 2017-09-12 14:33 i Capellaskolan Grundskolor
Arbete med klassiska sagor, där fokus ligger på talad engelska. Eleverna delas in i mindre grupper som får till uppgift att skriva om en given klassisk saga till en modern variant av densamma. Denna dramatiseras och framföras inför helklass, varpå elevernas muntliga förmåga bedöms.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Skriva egna sagor och lyssna på engelska sagor.

Innehåll

Kursplan i engelska

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

”att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.”

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

• Lärarledda genomgångar av sagors form och funktion. • Textstudier av en/flera sagor • Film: ”Once upon a time”. • Diskussioner i par, smågrupper och helklass. • Framförande av en dramatiserad ”klassisk” saga, i modern tappning.

Undervisningen kommer att bedrivas ur det internationella perspektivet som beskrivs i Lgr 11, för att ”förbereda [eleverna] för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser”.

Visa vad du lärt dig

Muntligt framförande av en saga:

Eleverna delas in i mindre grupper som får till uppgift att skriva om en given klassisk saga till en modern variant av densamma. Denna kommer sedan att dramatiseras och framföras inför helklass, varpå elevernas muntliga förmåga bedöms.

Eleverna arbetar i gruppen för att tillsammans förstå texten och översätta den. Därefter skriver de ett manus, som de sedan övar på att framföra. Slutligen spelas dramat upp för helklass.

Tidsram

• 15 lektionstillfällen á 40 minuter, fördelade på fyra veckor. • Den 16:e och sista lektionen av arbetsområdet är reserverad för redovisning av den muntliga uppgiften.

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Fairy tales, år 8

Muntlig förmåga i engelska

Ordval
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men de förstör inte kommunikationen.
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang.
Uttal
Språktypiska ljud som th – stavning och uttal av r uttalas korrekt.
Ett i huvudsak korrekt uttal.
Uttalet är tydligt och korrekt med god intonation.
Vilja att berätta
Talar tillräckligt länge för att den muntliga förmågan ska kunna bedömas.
Utnyttjar tiden väl och visar en vilja att tala engelska.
Flyt
Tar långa pauser för att hitta ord och tänka efter vad som ska sägas.
Talar med inslag av korta tankepauser för att hitta orden.
Talar med naturligt taltempo.
Talar med gott flyt även i oväntade situationer och i avancerade resonemang.
Innehåll
Innehållet stämmer delvis/inte alls överens med uppgiften.
Innehållet stämmer med uppgiften.
Innehållet drivs framåt med ny information och med sammanhang.
Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Utvecklar och fördjupar innehållet.
Grammatik
Gör vissa grammatiska fel men en engelsktalande person förstår.
Böjer verb i olika tempus. Behärskar adjektivböjning och väljer rätt pronomen. Använder engelsk ordföljd konsekvent.
Talar i princip grammatiskt korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: