👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap

Skapad 2017-09-12 14:42 i Slöingeskolan Falkenberg
Vi arbetar med hur man är en bra kompis.
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3) Bild

Hur ska man vara mot varandra? Vad är en bra kompis? Hur är man en bra kompis? Hur känner vi oss när vi gör något bra? Hur känner vi oss när något går tokigt?

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla följande förmågor:

Kommunikativ förmåga

- samtala och diskutera i smågrupper och presentera vad ni pratat om i grupperna.

- uttrycka och motivera dina åsikter

Analysförmåga

- komma med förslag på lösningar kring dilemman

- kunna jämföra för- och nackdelar i olika dilemman

Metakognitiv förmåga

- kunna tolka och reflektera kring olika dilemman

- kunna hitta den mest rimliga lösningen vid dilemman

 Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- se filmer, bla från serien Vara vänner

- diskutera, skriva och rita kring de filmer vi ser (diskutera de dilemman som tas upp i varje film för att hitta bättre lösningar på de problem som uppstått)

- högläsning med olika diskussioner/uppgifter kring det vi läst

- samtal och diskussioner kring olika teman så som att göra förlåt och att vara en kompis. 

- Samarbetsövning

Bedömning

Vad

Vi tittar på hur du är delaktig i diskussioner och samtal kring de frågor som vi jobbar med. Att du vågar säga vad du tycker och stå för din åsikt. Att du deltar i de övningar och följer de instruktioner som vi ger.

Hur

Genom observationer i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3