👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mått och Materia

Skapad 2017-09-12 14:42 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Vi lär oss grundläggande fysikaliska begrepp inom området Materia
Grundskola 7 – 9 Fysik NO (år 1-3)
För att veta Ljus, luft, penna och andra saker runt omkring dig är materia eller ej kap. 2 i fysikboken kan ge dig bra informationer om de. Period v.34-37

Innehåll

 

Syftet med detta arbetsområde  är att du ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och få en nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Du ska få lära dig:

 • vad som är materia och hur ämnen är uppbyggda.
 • vad är materias princip 
 • om de vanliga enheterna(SI-enheter) för massa, längd, area och volym, samt hur man beräknar dessa.
 • vad som menas med storhet och enhet
 • äldre enheter
 • om prefix
 • vad som menas med densitet och göra beräkningar på detta.
 • genomföra undersökningar och dokumentera dessa.
 • att kunna sätta in kunskapen om materia i ett större och vardagligt sammanhang.

För högre måluppfyllelse ska du jobba med beräkning av densitet och Arkimedes undersökning 

Arbetsgång

 • Vi kommer att bearbeta områdets olika begrepp, med genomgångar.

 • Vi kommer ha laborationer som kopplar till lektionsinnehållet.

 • Området kommer att bearbetas med studieuppgifter.

 • Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt läxförhör.

Bedömning

 • Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet.

 • Din förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion.

 • Hur väl du uppnår målen genom observationer, uppgifter och prov.

Uppgifter

 • Materia och enheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9