👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild 2017/2018

Skapad 2017-09-12 14:48 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Pedagogisk planering i bild

Innehåll

LPP Bild Åk 2
2017/2018

 

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

 

 

Fokusförmågor/syfte:

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

·      kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

·      undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

 

Centralt innehåll:

·      Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

·      Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

·      Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

·      Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för­ och bakgrund.

Elevinflytande:
Arbetsområdena kommer att utformas delvis utifrån elevgruppens intresse, erfarenhet och föreställning och låta eleverna bidra med idéer om innehåll, arbetssätt och arbetsform.

Bland annat kommer eleverna under arbetets gång utvärdera lektionerna för att jag på så sätt ska få en uppfattning om eleverna upplevelse och föreställning.

 

 

 

 

Kunskapskrav samt konkretisering av mål/syfte:

 

Eleven kan:

 

·       Hantera några material och tekniker.

·       Rita och måla bilder som till viss del visar vad du vill berätta.

·       Berätta vad bilden föreställer

·       Grundfärgerna

 

Genomförande:

·      Vi kommer att arbeta mycket med grundfärgerna

·      Vi kommer att arbeta med skapande med hjälp av olika material som papper, kartong, naturmaterial m.m.

·      Vi kommer att arbeta med perspektivsmålningar

 

 

 

Bedömning:

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

  • planera, genomföra och slutföra bilder.
  • lyssna på instruktioner
  • undanplockning och rengöring av redskap
  • samtala kring och med hjälp av bilder
  • använda olika, material och verktyg vid bildskapande.

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

 

·       Elevernas arbeten sparas i deras teckningsmapp

·       Eleverna gör egna utvärderingar och kamratbedömningar

·       Elevernas arbeten sätts upp i klassrummet