👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och nu

Skapad 2017-09-12 14:54 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Svenska Teknik SO (år 1-3)
Hur var det att vara barn förr i tiden! För att förstå sin egen tid och vårt sätt att leva är det viktigt att veta något om hur det var att vara barn och leva i vårt land förr i tiden. Hur bodde man? Vad åt man? Vad hade man för kläder och hur var det i skolan? Vad lekte man för lekar? Vi resonerar kring likheter och skillnader mellan då, för 100 år sedan, och nu. En del är sig likt, annat har förändrats. Barns liv såg på många sätt helt annorlunda ut på Madickens, Emils och på Bullerbybarnens tid.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

 

Vi kommer att:

• samtala om människors/barns liv för 100 år sedan.

• läsa böcker av bland annat Astrid Lindgren.

• skriva enkla faktatexter och måla bilder.

• leka lekar från förr.

• se filmer som skildrar hur livet var förr ur ett barns perspektiv.

• använda oss av Venn-diagram och jämföra hur det var förr med hur det är nu. 

 

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och utveckla deras förmåga att:

- att jämföra likheter och skillnader mellan förr och nu.

- samtala och resonera om hur det var att vara barn förr i tiden. 

- söka information om hur det var förr i tiden.  

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper      

• göra jämförelser om hur det var att leva och bo förr och hur det är att leva här idag

• reflektera och diskutera kring bilder och filmer från förr.

• förstå att föremål i vår vardag har förändrats med tiden.

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

• göra jämförelser om livet och skolan för 100 år sedan och idag med ord/och eller bilder.

• ge exempel på människors levnadsvillkor för länge sedan.

• tänka och aktivt resonera i grupp.

• rita och skriva enkla texter.

• söka information. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3