👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic! Classbook 6

Skapad 2017-09-12 15:02 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planeringen utgår från läromedlet Magic
Grundskola 6 Engelska
Till materialet finns en Workbook och Classbook med olika texter. Varje stycke har en grammatikdel kopplat tills sig, se sid 4-5. Längst bak hittar du Magic Pages med fraser, grammatik som är bra att läsa på inför prov. Det finns även en webdel där du kan logga in och lyssna på alla texter och göra massor av bra övningar och träna på glosorna i form av spelling och wordmatch. Läxan består av text och glosor samt en grammatikövning från workbook. Provet baseras på det vi läst och lärt oss från de olika styckena som du haft i läxa.

Innehåll

Magic ht åk 6

Du kommer att få lära dig om ungdomars vardag och aktiviteter och fakta om olika engelsktalande städer och länder. På så vis kommer du att kunna bygga upp din förmåga att både tala och skriva om personliga och allmänna saker.

 

  Det här ska vi lära oss:

 •  förstå innehållet i talad engelska
 •  förstå innehållet i olika slags texter
 •  berätta och samtala på engelska
 •  skriva olika slags texter på engelska
 •  olika grammatiska moment

 

    Så här ska vi jobba:

 • Vi lyssnar på olika typer av texter
 • Vi läser texter och översätter
 • Vi arbetar med olika typer av övningar till texterna
 • Vi lyssnar på hörövningar
 • Vi går igenom ord i skolan och har grammatik, text och glosor i läxa
 • Vi gör olika övningar och lekar inom ramen för ämnet engelska
 • Vi tittar på tv program med engelsk text

 

Så här ska du få visa vad du lärt dig:

 • samtal
 • diskussioner
 • dialoger,
 • läsning
 • hörförståelse
 • läsförståelse
 • rättning av arbetsmaterial 
 • glosor, läxförhör
 • grammatik- och skrivuppgifter.
 • prov
 • diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • En Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6

Matriser

En
ht 2017 Writing and understanding Magic 6

E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Skriva engelska
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hörförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.