👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå - en dystopi

Skapad 2017-09-12 15:12 i Österslättsskolan Karlshamn
Eleverna läser ungdomsböcker kopplade till några av de religioner, som de läser om i SO. Fem elever i grupp läser samma titel och diskuterar bokens innehåll, under läsningens gång. Redovisningen sker i tvärgrupper, så att alla får lyssna på varandras boktitlar.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Eleven läser en dystopi, som sedan redovisas muntligt i tvärgrupp.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningarna att utveckla sin förmåga att:

  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Centralt innehåll

I detta arbetsområde lär du dig mer om:

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Konkretisering

Arbetsområdet innebär att du ska:

  • Läsa skönlitteratur med de typiska dragen av en dystopi.

 

 

Undervisning/arbetssätt

För att du ska nå målen kommer det att vara:

  • Läsning på lektionstid och hemma.

  • Genomgång om hur man redovisar boken. (Författare, titel, innehåll, huvudperson mm.)

 

Bedömning

I detta arbetsområde bedöms följande

  • Din muntliga redovisning av boken.

Matriser

Sv SvA
Muntlig bokredovisning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfattning
Du gör en kortfattad och enkel sammanfattning, som inte tydliggör miljö, tid eller orsakssamband.
Enkel sammanfattning med viss person- och miljöbeskrivning Koppling till tid och med orsak.
Utvecklad sammanfattning av textens innehåll med miljö- och personbeskrivningar. Relativt god koppling till tid och orsak.
Välutvecklad sammanfattning med person- och miljöbeskrivningar. God koppling till tid och orsak.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tema/budskap
Inget eller oklart resonemang om bokens tema/budskap
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskap/tema
Utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang om bokens tema/budskap
Välutvecklat och väl underbyggt resonemang om bokens tema/budskap
Förberedd
Oförberedd
Förberedd
Väl förberedd
Mycket väl förberedd
Läsförståelse
Bristande läsförståelse
Grundläggande läsförståelse
God läsförståelse
Mycket god läsförståelse

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4