👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk1

Skapad 2017-09-12 15:16 i Vinbergsskolan Falkenberg
Beskriver vad vi arbetar med i NO under åk 1
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du ska få lära dig om olika smådjur och vad som händer i naturen under de olika årstiderna. Du kommer att få lära dig om bondgården.

Innehåll

Kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att lära dig att undersöka naturen omkring dig.
Du kommer att lära dig att lyssna och berätta om det du ser.

Du kommer att lära dig att arbeta självständigt och i grupp.

Bedömning - vad och hur

Du får berätta med ord och bild vad du ser i naturen.
Du får berätta om de olika årstiderna och hur naturen ser ut då.
Du får berätta om några djur och växter i naturen kring skolan och kan sortera dem efter olika egenskaper.
Du får rita och berätta om vattnets kretslopp.
Du får berätta vad du lärt dig om bondgården.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
-titta på film
-lyssna
-rita och skriva
-vara ute och observera

- besöka en bondgård

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3