👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nutidsorientering

Skapad 2017-09-12 15:26 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Löpande arbete under hela året där vi arbetar med nyheter.
Grundskola 2 Samhällskunskap Svenska
Vi arbetar med nyheter och aktuella samhällsfrågor.

Innehåll

Visa lärande

Vi kommer efter att ha tittat på nyhetsprogrammet "Lilla aktuellt" diskutera viktiga händelser. Du skall vara delaktig i diskussionen och kunna svara på frågor om det vi sett. Du kommer få vara nyhetsrapportör då du muntligt  redovisar en egenvald   viktig nyhet som hänt under den gångna veckan.

Mål och bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att söka information ur någon källa och återge grundläggande delar av informationen i en enkel faktatext. Vi kommer också bedöma hur du tar del av information i olika medier och samtalar om elevnära samhällsfrågor.

Undervisning

Du kommer få titta på nyheter i skolan, därefter diskuterar vi innehållet och eleverna får ställa och svara på frågor. Vi tittar på kartan för att se var i världen det händer. Du kommer få vara nyhetsrapportör och ska då leta efter en intressant nyhet, läsa den och skriva en sammanfattning. Du kommer få redovisa din nyhet inför klassen med hjälp av din text, stödord och bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Sh  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3