👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mjölbaggen

Skapad 2017-09-12 15:28 i Exempelförskola Halmstad
Rännebacken förskola avd Skutt
Förskola
Barnen har visat intresse för fåglar.

Innehåll

Varför?

Vi har valt ett gemensamt tema i huset för att öka samarbetet mellan alla tre avdelningarna.Vi kom fram till att matematik täcker in det mesta som tex sånger, ramsor, färg o form, begreppsuppfattning,  mönster/sortering bla. 

Prioriterade mål utifrån utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.

 

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:3

Syfte/Mål: 

Vi vill utveckla barnens matematiska ordförråd genom att utforska och lära olika begrepp  tillsammans med barnen.

 

För pedagogerna

 

Vi kommer att vara medforskande i barnens olika projekt o nyfikna på deras lärande och även utmana dem vidare i nya projekt.

 

 

För barnen

Vi vill att barnen ska få utveckla sin kunskap i färger, former o rumsbegrepp

Utveckla ordförråd o begrepp

Nya sätt att förstå sin omvärld

Utveckla sin motorik 

Använda alla sina sinnen genom olika tekniker och uttryckssätt

 

 

 

 

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Hur:

Vi har börjat tala om geometriska former. Vi har märkt att barnen lär bäst när de får vara aktiva och därför har vi letat efter olika former både inne och ute. Vi har skapat former av olika material, med olika uttryckssätt

Vi ska förändra lärmiljön för att passa vårt mattetema, erbjuda saker som aktiverar barnen i deras lek och stimulera deras matematikintresse.

För att alla barn ska få möjlighet att lära planerar vi att arbeta i smågrupper

 Vi ska arbeta med temat i rutinsituationerna under hela dagen.

Färgerna har vi jobbat med i olika skapande aktiviteter, i sånger och i samtal. VI fortsätter med andra matematiska begrepp med sagans hjälp.