👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska för åk 2A

Skapad 2017-09-12 15:35 i Sandbackaskolan Kungälv
Svenska åk 2
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med svenska dagligen och kommer att bygga vidare på de grundläggande färdigheterna från åk 1.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din läsning och du tränar vidare på förmågan att återberätta det lästa. Vi går vidare i skrivinlärningen och lär oss bygga upp enkla berättelser. Övningar för att skriva kortare meningar. Lära sig att använda stor bokstav samt avsluta meningar med punkt, frågetecken eller utropstecken. Vi övar oss i enklare läsförståelse.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med enskild läsning, högläsning i klassen, öva oss på att skriva stora och små bokstäver, skriva meningar samt enklare läs/läsförståelse.
Vi kommer att arbeta enskilt och i par.

Undervisningens mål

Kunna läsa en enkel bok.

Kunna återberätta en läst bok eller text.

Kunna skriva korta meningar.

Kunna skriva en kort text.

Kunna skilja på stora och små bokstäver.

Stor bokstav på namn.

Bli säkrare på stor bokstav och punkt.

Ha mellanrum mellan orden när du skriver.

Kunna stava enkla ord.

Få en läsbar handstil.

Kunna alfabetet.

Kunna kombinera ljud och bokstav med hela alfabetet.

Kunna följa en instruktion.

Kunna berätta om något du varit med om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3