Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2017-09-12 15:37 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Generell pedagogisk planering
Grundskola 2 Matematik
Vi räknar addition och subtraktion i talområdet 0-100 med tiotalsövergång.

Vi lär oss geometriska former och kroppar, area och omkrets.

Vi arbetar med statistik, längd, tid, temperatur, vikt och volym.

Vi löser enkla matematiska problem och förklarar med hjälp av ord, bilder och ”mattespråket” (siffror och symboler). Vi tränar på att bedöma rimlighet i en lösning. Du tränar förmågan att skriva egna räknehändelser. Vi fortsätter att träna på likhetstecknets betydelse.

Vi övar på begrepp t.ex. addera, subtrahera, summa, skillnad, hörn, sidyta, kant. Vi arbetar med miniräknaren.

Laborativt material används för att underlätta och skapa förståelse.

Mål höstterminen

Kunna räka addition och subtraktion i talområdet 0-100 med tiotalsövergång.

Förstå och kunna använda begreppen hörn, sida, kant, sidyta.

Kunna göra en enkel undersökning och visa resultatet i ett stapeldiagram.

Kunna avläsa analoga klockor 5, 10, 20 över/i.

Kunna förklara sin lösning av ett matematiskt problem.

Utvärdering sker genom observationer i klassrummet och bedömning av elevarbeten.

Mål vårterminen Du ska själv och i samarbete med andra skapa och lösa enkla problem. Du förstår sambandet mellan addition och subtraktion. Du förstår hur man tänker i multiplikation och division. Du kan räkna med tabellerna 2-5 och 10. Du kan mäta, uppskatta och räkna med de enheter vi arbetat med. Du ska förstå hur man avläser digital tid. Du ska ha arbetat med tal upp till 1000. Du ska känna till att man använde andra sätt att räkna förr. Utvärdering sker genom observationer i klassrummet, bedömning av elevarbeten och Skolverkets bedömningsstöd.

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: