👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen.

Skapad 2017-09-12 15:41 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar, vad som kännetecknar dem och vad det innebär för djur och natur.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna?

Innehåll

 

 

Målet med arbetet är att:

 • Du ska veta att året delas in i månader och vilka månader vi har.
 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om djurs och växters anpassningar till olika årstider.

 

Under arbetets gång kommer vi att

 • Titta på filmer om varför vi har årstider, samt om de olika årstiderna.
 • Dokumentera med kamera, rita och måla bilder med typiska tecken på årstiderna.
 • Prata om hur naturen påverkas av årstiden och hur den förändringen påverkar oss och djuren.
 • Titta på filmer/läsa om olika högtider och traditioner kopplade till aktuell årstid.
 • Följa årstidernas växlingar på utedagar genom att vi undersöker naturen omkring oss och letar tecken på årstiden.
 • Dagligen att prata om datumet på samlingen.
 • Sjunga visor på  som är kopplade till årstider eller högtider.

 

Du kommer redovisa ditt arbete genom att

 Enskilt, i par och i grupp, kommunicera dina kunskaper genom diskussioner, muntlig redovisning, skapande och kortfattat skrivande

Vi kommer bedöma din förmåga att

Se matrisen och läroplanskopplingar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
NO - Naturen följer årstiderna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Veckans dagar
Du vet att veckan har sju dagar.
Du vet att veckan har sju dagar. Du kan namnge dagarna.
Du vet att veckan har sju dagar. Du kan namnge dagarna. Du kan ordningen på veckodagarna.
Årets månader
Du vet att året har 12 månader.
Du vet att året har 12 månader och du kan månadernas namn.
Du vet att året har 12 månader och du kan månadernas namn. Du kan även månadernas ordningsnummer.
Årstiderna
Du vet att året har fyra årstider och du kan årstidernas namn.
Du vet att året har fyra årstider och du kan årstidernas namn. Du vet vilka månader som ingår i de olika årstiderna.
Du vet att året har fyra årstider och du kan årstidernas namn. Du vet vilka månader som ingår i de olika årstiderna. Du vet också vad som kännetecknar årstiderna. Hur djur och växter anpassar sig till dem.
Närmiljön
Enkla studier av djur och växter i vår närmiljö.
 • NO   3
Du kan namnge några djur och växter i vår närmiljö.
NO-begrepp
 • NO   3
Du använder några av begreppen du har lärt dig.
Du använder några av begreppen du har lärt dig. Du visar att du förstår dem.
Du använder några av begreppen du har lärt dig. Du visar att du förstår dem och kan infoga dem på rätt sätt när du berättar.
Faktatext
 • NO  1-3
Du kan skriva en enkel faktatext om du får hjälp.
Du kan skriva en enkel faktatext på egen hand.
Du kan skriva en berättande faktatext på egen hand.