👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2017-09-12 15:47 i Almunge skola Uppsala
Ett arbete om människokroppen i åk 5. Vi utgår från Koll på NO 5 (Bonniers)
Grundskola 5 Biologi
Vår kropp är fantastisk! Är man hungrig kurrar magen, och när man är trött så gäspar man. Om man har sprungit så svettas man och blir man rädd så slår hjärtat snabbare. Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något försöker den tala om det. Din kropp består av olika delar tillexempel hjärta, lungor och skelett. Delarna kallas för organ. Alla delar i kroppen har sin speciella uppgifter. Nu ska du få lära dig mer om din kropp.

Innehåll

Arbetsområde


Din kropp består av olika delar, till exempel tarmar, lungor och skelett. Delarna kallas
för organ. Som i en fabrik har alla delar i kroppen sin speciella uppgift. De arbetar
tillsammans för att få hela dig att fungera. Arbetet i kroppen är igång hela tiden,
också just nu när du läser den här texten.

Men vad är det som pågår därinne? Det ska vi lära oss mer om under det här
arbetsområdet.

Syftet med arbetsområdet är att du ska öka din förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör din hälsa.
Du ska också träna på att genomföra systematiska undersökningar och dra slutsatser av dessa, samt träna på att se biologiska samband i kroppen.

Syfte och övergripande mål, LGR-11

Mål för dig som elev

 

Du som elev ska;

 • kunna matens väg genom kroppen (matspjälkningen)
 • veta hur och varför vi andas
 • ge exempel på uppgifter som blodet har
 • förklarar hur muskler och skelett fungerar tillsammans
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen
 • ge något exempel på något som händer i kroppen när man blir gammal

Ur LGR-11 'Kunskapskrav'

(koppla till kunskapskrav)

Arbetssätt och innehåll

Vi kommer att läsa faktatexter och arbeta med arbetsblad, göra egna undersökningar och se på filmer.
I slutet av arbetet kommer du att få göra ett skriftligt prov.

Ur LGR-11, 'Centralt innehåll'

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma:

 • att du vet hur matspjälkningen och andningen fungerar.
 • att du kan ge exempel på de uppgifter som blodet har 
 • att du kan visa och berätta hur muskler och skelettet fungerar tillsammans
 • att du vet hur vi får energi och hur vi använder energin i kroppen.
 • att du kan ge exempel på vad som händer i kroppen när man blir gammal 

Det visar du på det skriftliga, muntliga tester samt genom dina resonemang under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Människokroppen

Männsiskokroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Matspjälkningen
Du visar att du har grundläggande kunskaper om matspjälkningen och kan kortfattat berätta om matens väg genom kroppen.
Du visar att du har goda kunskaper om matspjälkningen och kan berätta om matens väg genom kroppen.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om matspjälkningen och kan utförligt berätta om matens väg genom kroppen.
Andning
Du visar att du har grundläggande kunskaper om andningen och kan kortfattat berätta om vad som händer när vi andas.
Du visar att du har goda kunskaper om andningen och kan berätta om vad som händer när vi andas.
Du visar att du har mycket kunskaper om andningen och kan utförligt berätta om vad som händer när vi andas.
Muskler och skelett
Du visar att du har grundläggande kunskaper om hur muskler och skelett samarbetar.
Du visar att du har goda kunskaper om hur muskler och skelett samarbetar.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om hur muskler och skelett samarbetar.
Energi
Du visar att du har grundläggande kunskaper om energi och hur vi använder den i kroppen.
Du visar att du har goda kunskaper om energi och hur vi använder den i kroppen.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om energi och hur vi använder den i kroppen.
Ålderdom
Du resonerar på ett grundläggande sätt om vad som händer när människan åldras. Du kan ge ett exempel.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om vad som händer när människan åldras. Du kan ge fler än ett exempel.
Du resonerar på ett väl utvecklat sätt om vad som händer när människan åldras. Du kan ge flera exempel.