👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAG-deltar i möten

Skapad 2017-09-12 15:55 i Njupkärrs skola Tyresö
Det här är den mall som vi i Tyresö utgår från när vi startar upp ett nytt områden med eleverna kopplat till Lgr11. Kopiera mallen och döp om den genom att markera texten "Tyresö LPP-mall, Lgr11" och skriv över. Välj Lgr11 och koppla därefter mot önskade ämnen och skolår. Skriv sedan över denna text med din beskrivning av LPP´n. Spara utkast och publicera sedan din LPP.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
I det här temat ska vi lära oss hur möten organiseras och hur du som deltar i möten ska agera. Vi ska välja representanter till elevrådet och ha klassråd.

Innehåll

1.Titel: JAG-deltar i möten

2. Rubrik: Hur ett möte går till

3. Period:

Vecka 36-37

4. Förväntat resultat

När perioden är slut förväntas du kunna:

 • Delta i klassråd, elevråd
 • Förstå en del om demokrati i skolan
 • Veta hur ett möte organiseras och genomförs.
 • Känna igen ämnesspecifika begrepp, exempelvis: ordförande, rösta, förslag

 

5. Examinationsuppgifter

För att visa vad du kan ska du:

 • Skriva en faktatext och använda begrepp du lärt dig.
 • Delta i klassrumsdiskussion
 • Delta i klassråd.

6. Bedömning/rättning av prestationer/resultat

För att klara kunskapskraven ska du:

 • Använda 6 kända begrepp i en kort faktatext.
 • Följa regler i klassrådet
 • Delta i klassråd på ett aktivt vis.
 • Muntligt 

 

För högre nivå ska du:

 • Skriva en längre faktatext och använda fler begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3