👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem bestämmer vad och varför??

Skapad 2017-09-12 15:56 i Uddaredskolan Lerum
Grundskola 6 Samhällskunskap
Här kommer du att få lära dig mer om hur Sverige styrs.

Innehåll

Vad är det vi skall göra?

Vad är barnkonventionen? Varför har vi demokrati i Sverige? Vad är det för något? Varför har vi val? Vem bestämmer egentligen över vad?

 

Du skall nu få lära dig mer om barns rättigheter, skillnaden mellan demokrati och diktatur, hur ett val går till, vilka partier vi har i Sveriges riksdag och hur Sverige styrs. Vi kommer att ha genomgångar, se på film, diskutera och jobba i boken.

Vad säger läroplanen (Lgr 11)?

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

 

Centralt innehåll:

Rättigheter och rättskipning:

• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen

Beslutsfattande och politiska idéer

• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika upp­drag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.