👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2017-09-12 16:00 i Lönnbergsskolan Nordanstig
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för individen. Genom undervisningen ska eleven få möta många olika slags aktiviteter.

Innehåll

Kunskapskrav

 • Deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar de olika motoriska grundformerna och anpassar sina rörelser till aktiviteten.
 • I rörelser till musik och danser anpassar sina rörelser till takt och rytm.
 • Kan delta i samtal kring vad kroppen behöver för att må bra.
 • Deltar i aktiviteter utomhus.

Arbetssätt

 • Lekar
 • Hinderbanor
 • Bollspel
 • Rörelse till musik
 • Enkel redskapsgymnastik
 • Olika utomhusaktiviteter som är anpassad efter årstid
 • Samtal kring vad kroppen behöver för att må bra

Bedömning

 • Observationer under lektioner
 • Deltagande och prestation
 • Samarbetsförmåga 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3