👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter

Skapad 2017-09-12 16:13 i Rönnbäcksskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med ämnet vardagsaktiviteter.
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter
...

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Tolka och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.
 • Tolka och följa ett recept, tillaga och baka med handledning av en vuxen.
 • Delta vid inköp i affär/café.
 • Orientera sig i närmiljön och dess natur, historia och traditioner.
 • Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med vardagsaktiviteter:

 • Vi kommer att ta del av Helsingborgs kulturutbud, vi kommer att åka kollektivtrafik till en del av platserna (Vi kommer inte att genomföra denna punkt under ht-20). 
 • Tillaga en enkel rätt eller kaka.
 • Delta i en betalsituation.
 • Vi kommer att orientera oss i skolans olika lokaler, skolgård, närmiljön och natur.
 • Vi arbetar med inprintbilder och tecken inom ämnesområdet.

Kunskapskrav (för år 9)

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Bedömning sker genom:

 • Elevens förmåga att tolka recept och delta i tillagningen.
 • Elevens förmåga att delta vid inköp.
 • Elevens förmåga att kunna välja vara samt delta i en betalningssituation.
 • Elevens förmåga att hitta i sin närmiljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  7-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  7-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • Eleven kan orientera sig i närmiljön.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9

Matriser

VAA
VARDAGSAKTIVITETER Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGA ATT...

 • VAA   välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VAA   undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
 • VAA  7-9   Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
 • VAA  7-9   Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
 • VAA  7-9   Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
----->
----->
----->
----->
VÄLJA, PLANERA OCH GENOMFÖRA
... aktiviteter i vardagsmiljön
Deltar i aktiviteter i vardagsmiljö. Behöver handledning.
Deltar i aktiviter i vardagsmiljö. Tar ibland eget initiativ till (för eleven kända) aktiviteter. Behöver viss handledning.
Tar eget initiativ till aktiviteter i vardagsmiljö. Planerar aktiviteter med viss handledning. Genomför moment efter instruktioner.
Väljer, planerar och genomför aktiviteter i vardagsmiljö på ett säkert och fungerande sätt. Slutför aktiviteten både på egen hand och tillsammans med andra.
UNDERSÖKA
... närmiljön, dess natur, historia och traditioner
Deltar i att undersöka/utforska närmiljön. Behöver handledning.
Deltar i att undersöka/utforska närmiljön. Visar igenkännande i kända miljöer och, kan med handledning, enkelt beskriva miljöer som har betydelse för eleven.
Orientera sig på egen hand i väl kända miljöer. Beskriver väl kända platser och miljöer som har betydelse för eleven.
Orienterar sig i närmiljön. Beskriver miljöer och platser i hemorten, Sverige och övriga världen.
... kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar
Deltar i att undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar.
Deltar i att undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar. Visar igenkännande i livsåskådningar, som har betydelse för eleven och kan enkelt beskriva dem med handledning.
Undersöker och beskriver någon livsåskådning och gör enkla jämförelser.
Undersöker och beskriver olika livsåskådningar och gör jämförelser. Uttrycker egna tankar och känslor samt tar ställning i livsfrågor.
REFLEKTERA
... över demokratiska värden, principer och arbetssätt
Deltar i reflektioner över demokratiska värden, principer och arbetssätt.
Deltar i reflektioner över demokratiska värden, principer och arbetssätt. Känner till vardagsnära regler. Visar igenkännade över rätt och fel.
Reflekterar över demokratiska värden, principer och arbetssätt. Känner till och reflekterar över vardagsnära regler samt några samhällsregler. Ser enkla samband mellan rätt och fel samt förstår konsekvenser av dessa.
Reflekterar över demokratiska värden, principer och arbetssätt. Bidrar till och reflekterar över vardagsnära regler samt några samhällsregler. Ser samband mellan rätt och fel samt förstår konsekvenser av dessa. Beskriver och uttrycker egna tankar och värderingar kring demokratiska beslut i skolan.
SÖKA INFORMATION
... om service- och kulturutbud
Deltar i att söka information. Behöver handledning för att söka information i någon given elevnära källa.
Söker, med viss handledning, relevant information i elevnära källor.
Söker på egen hand information i några givna källor.
Söker fram egen relevant information kopplat till uppgift, situation eller behov. Använder olika medier för att söka olika sorters information och vet var informationen kan hittas.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätt ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända områden. Behöver viss hjälp med att använda och sätt dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända områden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända områden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.