👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - Åk 5

Skapad 2017-09-12 16:15 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Geografi
Vi utforskar Europas naturgeografi och kulturgeografi! Hur ser naturen ut i olika delar av Europa och varför ser naturen olika ut? Vi funderar också på de olika levnadsstandarder och livsvillkor som finns runt omkring i Europa.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Det här ska du som elev lära dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna förklara:

 • Vad är ett land?

 • Vad är Europa?

 • Var i världen ligger Europa?

 • Vad menas med naturgeografi och kulturgeografi?

 • Vad är en hållbar utveckling?

 • Vad finns det för olika klimat i Europa?

 • Var bor de flesta européerna och varför bor de just där?

 • Vilka är Europas största naturresurser?

 • Varför förändras Europas karta?

Peka ut och namnge:

 • Europas länder och städer
 • Öar, regioner
 • Större sjöar och vattendrag
 • Kända berg
 • Kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala.
 • Beskriva, analysera och resonera kring livsmiljöer kopplat till jordytans förändring och människans påverkan och naturens egna processer;


Begrepp du ska känna till och kunna förklara:

 • världsdel

 • naturgeografi

 • kulturgeografi

 • topografi

 • vegetation

 • naturresurs

 • råvara

 • industri

 • hållbar utveckling

 • klimat

 • infrastruktur

 • ekonomi

 • handel/export/import

 • medellivslängd

 • immigration/emigration

 • levnadsstandard

 • levnadsvillkor

 • befolkningstäthet
 • tätort 

Så här kommer vi att arbeta

- genomgånger där du aktivt ska delta.

- gemensam läsning i "Upptäck Europa" och eget arbete i arbetsbok.

- titta på Geografens testamente Europa!

-  avslutande prov/uppgift efter varje kapitel i boken
 

Jag kommer att bedöma...

..... din förmåga att diskutera, resonera och analysera. Din förmåga att söka och hantera information och källkritik samt hur du använder geografiska begrepp i inlämnade arbetsuppgifter och via läxförhör och avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapens bredd - Hela Europa
Få fakta, exempel, beskrivningar och begrepp om Europas läge, klimat, natur, naturresurser, befolkningsfördelning, livsmiljöer samt kartkunskap.
Fler fakta, exempel, beskrivningar och begrepp om Europas läge, klimat, natur, naturresurser, befolkningsfördelning, livsmiljöer samt kartkunskap.
Många fakta, exempel, beskrivningar och begrepp om Europas läge, klimat, natur, naturresurser, befolkningsfördelning, livsmiljöer samt kartkunskap.
Kunskapens djup - Hela Europa
Få och korta förklaringar till varför det ser ut som det gör i olika delar av Europa, och till befolkningsfördelningen i världsdelen.
Flera och långa förklaringar till varför det ser ut som det gör i olika delar av Europa, och till befolkningsfördelningen i världsdelen.
Många och längre förklaringar till varför det ser ut som det gör i olika delar av Europa, och till befolkningsfördelningen i världsdelen.
Kunskapens bredd - Norden och Balitkum
Få fakta, exempel, beskrivningar och begrepp om klimat, natur- och kulturlandskap i Norden och Baltikum.
Fler och långa fakta, exempel, beskrivningar och begrepp om klimat, natur- och kulturlandskap i Norden och Baltikum.
Många och längre fakta, exempel, beskrivningar och begrepp om klimat, natur- och kulturlandskap i Norden och Baltikum.
Kunskapens djup - Norden och Balitikum
Få och korta förklaringar till sambandet mellan naturlandskap, människor, resurser och arbeten. Rimliga argument. Elevens inlägg för till viss del diskussionen framåt.
Flera och långa förklaringar till sambandet mellan naturlandskap, människor, resurser och arbeten. Relativt väl underbyggda argument. Elevens inlägg för en diskussion framåt.
Flera och långa förklaringar till sambandet mellan naturlandskap, människor, resurser och arbeten. Väl underbyggda argument. Elevens inlägg för en diskussion framåt och fördjupar/breddar den.