Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musiken

Skapad 2017-09-12 16:18 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Musik
I det här arbetsområde ska vi titta på och praktisera att spela olika instrument. Bland annat ackordspel och melodispel på gitarr/piano, basspel, melodispel och slagverk.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 •     Att elever tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
 •     
 •    

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.     
 •         

 

 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Tillvägagångssätt att hantera och spela instrument.
 • Kunskaper i hur ackord är uppbyggda, olika taktarter och hur man läser av notpapper.
 •    

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • En genomgång av spelandet och sedan tid för övning.
 •   
 •   
 •  

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Hur väl du förstår musikens verktyg.  
 • Med vilken nivå du lär dig och behärskar instrumenten. 
 • Anpassa musicerandet till det som funkar.
 • Att du gör det du ska och använder tiden till det bästa.

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Eleverna kommer att få spela upp inför musikläraren en satt vecka som bestäms en tid i förväg så det finns bra tid för att öva på skolan men också i hemmet om så önskas.
 • Bedömning kommer också ske allteftersom i samtal och interaktion med eleverna.

 

 

Observera att till bedömningsmatrisen kommer vi inte hålla på med varje enskilt område utan vissa saker kommer bedömas i mötet på lektionerna. Alla områden hinner heller inte beröras på en termin.

Uppgifter

 • Melodispel

Matriser

Mu
Bedömningsmatris i Musik åk 7-9

Betyg E
Samtliga kunskapskrav för E skall vara uppfyllda
Betyg C
Samtliga kunskapskrav för C skall vara uppfyllda
Betyg A
Samtliga kunskapskrav för A skall vara uppfyllda
1. Gemensam sång
Du deltar i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
2. Melodispel
Du kan spela enkla melodier med viss tajming .
Du kan spela enkla melodier med relativt god tajming.
Du kan spela enkla melodier med god tajming.
3. Bas
Du kan spela enkla basstämmor med viss tajming .
Du kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming.
Du kan spela enkla basstämmor med god tajming.
4. Rytminstrument
Du kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming .
Du kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming.
Du kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming.
5. Ackordinstrument
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
6. Samspel
Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
7. Musikaliskt uttryck (Känsla)
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
8. Musikaliskt uttryck (Känsla)
Du bidrar till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Du kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
9. Musikskapande
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
10. Skapande
Du kan kombinera musik med andra estetiska uttrycksformer (bild,text,dans) så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Du kan kombinera musik med andra estetiska uttrycksformer (bild, text, dans) så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Du kan kombinera musik med andra estetiska uttrycksformer (bild, text, dans) så att de olika uttrycken väl samspelar.
11. Reflektion
Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
12. Musikens sammanhang i samhället
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen..
13. Musikens sammanhang i världen
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
14 Instrument
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra instrument och instrumentgrupper samt deras funktioner.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra instrument och instrumentgrupper samt deras funktioner.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra instrument och instrumentgrupper samt deras funktioner.
15 Teori och begrepp
Du kan i viss utsträckning redogöra för grundläggande musikaliska begrepp.
Du kan i relativt hög utsträckning redogöra för grundläggande musikaliska begrepp.
Du kan i hög utsträckning redogöra för grundläggande musikaliska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: