👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott utomhus, hösten 2017

Skapad 2017-09-12 16:29 i Älvseredsskolan Falkenberg
Grundskola 3 – 5 Idrott och hälsa
Idrott utomhus, med fokus på friidrott, lekar och orientering.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Utomhusaktiviteter med fokus på friidrott och orientering v. 34-43

Mål

Följande mål från kapitel 1 och 2 och ämnenas syftestexter i Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet :

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Genomgång av olika friidrottsgrenar, träning tillsammans med andra och ibland enskilt. Lekar och aktiviteter utomhus, på skolgården eller i skogen. Bollspel på skolgården. Genomgång av kartans uppbyggnad. Orienteringsövningar. Information och diskussion kring vikten av och sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa. Ibland, när vädret säger stopp, så blir det en lektion i gymnastiksalen. De första veckorna går treans idrott till simundervisning i Ätranbadet.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Förmågan att anpassa rörelser till olika övningar i friidrott och lekar utomhus. Förmågan att samspel med andra och med att anpassa sig till naturförhållande och regler. Förmågan att orientera sig i närområdet med hjälp av en karta. Förmågan att läsa en karta. Förmågan att simma.

Hur ska det bedömas?

Dina resultat ioch/eller dina förbättringar av dina resultat i friidrott viasr din förmåga att anpassa rörelserna optimalt. Ditt beteende vid olika lekar visar ditt samspel med andra och din förmåga att anpassa dig efter regler. Du kommer att få möjlighet att visa att du kan hitta med hjälp av en karta vid några orienteringsövningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6