Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAG- mina sinnen

Skapad 2017-09-12 16:31 i Njupkärrs skola Tyresö
Det här är den mall som vi i Tyresö utgår från när vi startar upp ett nytt områden med eleverna kopplat till Lgr11. Kopiera mallen och döp om den genom att markera texten "Tyresö LPP-mall, Lgr11" och skriv över. Välj Lgr11 och koppla därefter mot önskade ämnen och skolår. Skriv sedan över denna text med din beskrivning av LPP´n. Spara utkast och publicera sedan din LPP.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska
De följande veckorna ska vi lära oss om våra sinnen. Vi känner dofter, smaker, smärta och kyla. Vi hör massor av ljud och vi ser både ljus och mörker, men hur kan vi göra det? Det ska vi ta reda på nu, genom att göra experiment, titta på film, besöka Naturhistoriska museet och skriva faktatexter.

Innehåll

1.Titel: JAG och mina sinnen

2. Rubrik: JAG-ser, hör och känner

 

3. Period: vecka 38-41

 

4. Förväntat resultat

När perioden är slut förväntas du kunna:

 • Veta vad människan har för sinnen
 • Vilken betydelse sinnena har för människan
 • skriva enkla faktatexter 

5. Examinationsuppgifter

För att visa vad du kan ska du:

 • Skriva en kort faktatext utifrån ämnesspecifika begrepp om varje sinne
 • Delta aktivt i diskussioner om betydelsen av sinnen
 • Delta aktivt på studiebesöket på Naturhistoriska museet
 • Kunna svara på enkla frågor om våra sinnen

6. Bedömning/rättning av prestationer/resultat

För att klara kunskapskraven ska du:

 • Producera ett häfte med korta faktatexter
 • Kunna svara på enkla frågor om hur människan upplever omgivningen med hjälp av sina sinnen

 

För högre nivå ska du:

 • Skriva längre faktatexter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: