Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 4

Skapad 2017-09-12 16:42 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Engelska
I arbetet med detta ämne är målet att du ska inspireras till att vilja använda dig av det engelska språket. Du ges möjlighet att uttrycka dig på olika sätt, utveckla ditt ordförråd, öva din förmåga att läsa samt lyssna och förstå engelska texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

- läsa, skriva och förstå olika slags texter
- uttrycka dig på engelska och hitta strategier för när du saknar ordet för något
- reflektera över hur människor bor och lever engelskspråkiga länder

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå talad engelska i lugnt tempo
- förstå det viktigaste delarna i enkla texter
- uttrycka dig på engelska så att budskapet går fram, både muntligt och skriftligt
- välja strategier i situationer då du saknar ordet för något.
- känna till några olika engelsktalande länders levnadsvillkor.

Undervisning- och arbetsformer

- läsa, lyssna och skriva olika slags texter
- titta på engelska filmer
- interagera på engelska genom tal, teater, sång och lekar
- enskilt- samt grupparbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: