👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö

Skapad 2017-09-12 16:46 i Lönnbergsskolan Nordanstig
Följa en växt från frö till frö.
Grundskola 3 Biologi Matematik
Vilken nytta kan vi människor ha av växter? Vad är en frukt och var hittar man frukten på en växt? Vilka är en växts delar? Hur går pollinering till? Det är några av de frågor som du kommer att få arbeta med i NTA- temat Från frö till frö.

Innehåll

Exempel på ord och begrepp som vi kommer att använda i temat:

växt, frukt, frö, så, gro, gallra, planta, tillväxt, syre, koldioxid, fotosyntes, rot, stjälk, blad, knopp, blomma, kronblad, pollen, pollinering, ståndare, pistill, skörda, ekosystem.

Så här ska du arbeta:

Vi kommer att studera olika frukter och deras frön. 
Du kommer att så frön som du driver upp till plantor. Dessa gallrar du, vattnar och pollinerar. Så småningom skördar du nya frön från plantorna.
Du kommer att få välja en av plantorna som du mäter under veckorna som den växer. Du gör ett stapeldiagram som visar dess tillväxt.
Du kommer att studera plantans olika delar och deras uppgifter för plantan.
Du kommer att få arbeta på egen hand och tillsammans i helklass och i grupper.
Arbetet dokumenteras med hjälp av bilder som du ritar och texter som du skriver.

Så här visar du vad du har lärt dig i vårt arbete:

 • Du deltar aktivt då vi pratar om arbetet. Det kan vara i samtal med en eller flera kompisar, samt med hela klassen.
 • Du dokumenterar dina resultat, skriftligt och med bilder.
 • Du ger enkla kommentarer till ditt arbete och dina resultat som du får fram.
 • Du gör enkla jämförelser med kompisars resultat.
 • Du använder dig av viktiga ord och begrepp för temat.

När vi har arbetat klart med temat ska du kunna:

 • ge exempel på vad vi människor kan använda växter till.
 • ge exempel på olika frukter och frön, samt var man kan hitta dom.
 • ge olika exempel på hur växters frön kan spridas, exempelvis med hjälp av vinden eller via djur. 
 • beskriva vilka viktiga faktorer som behövs för att ett frö ska gro och bli en planta som sedan ger nya frön.
 • beskriva en växts livscykel på ett enkelt sätt, exempelvis med stöd av bilder. Då ska du använda dig av flera av de viktiga ord och begrepp som tagits upp i temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3