Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Planering

Skapad 2017-09-12 16:59 i Andersbergsskolan Halmstad
Planering SO ÅK 2 V 37-43 Rumsuppfattning med hjälp av mentala och fysiska kartor. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns. (Boken s.86-92) V. 45-47 Att flytta inom ett land eller länder. Vad kan detta ha för orsaker och få för konsekvenser? (Bok s.32-48) V 48-51, 3-5 Berättelser om gudar och hjältar från den antika och nordiska mytologin och kring hur man ser på dem idag. (Boken, sida 102) V. 5-7, 9-12 Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. V. 14-23 Jordgloben Kontinenternas och värdhavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och plats som är betydelsefulla för eleven Central Innehåll • SO 1-3 Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information. Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Barnen ska kunna: Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven. Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns. Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. . Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid. Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. Du kommer att arbeta på detta sätt för att nå upp till kunskapskraven: • Du kommer att samtala om "flytt" utifrån egna upplevelser. • Du kommer att diskutera kring vad som kan göra att människor måste flytta. • Du kommer att intervjua någon som flyttat. • Du kommer att rita och skriva om hur det kan vara att flytta. • Du kommer att se filmer • Du kommer att arbeta om gudar och hjältar i nordisk mytologi. • Du kommer att arbeta med olika gudar i svenska folktro. • Du kommer att lära dig hur våra veckodagar fått sina namn. • Du kommer att läsa och lyssna till olika berättelser. • Du kommer att beskriva hur dina handlingar i vardagen kan påverka miljön. • Du kommer att ge förslag på hur du kan bidra till en hållbar utveckling. • Du kommer att titta på jordgloben och kartor och lära dig använda dessa och lära dig om vår omvärld. • Du kommer att lära dig begrepp som hör till kartan så som; - väderstrecken (söder, norr, öster, väster) världsdelar - världshav - land - stad - gräns – • Du kommer att rita egna kartor. • Du kommer att göra kartor över världsdelarna och över Sverige. • Så bedömer vi Bedömning sker genom: Lärarens observationer i det dagliga arbetet. Deltagande i diskussioner och i enskilt arbete Se matriser i SO.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Kursplan - Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld

Innehåll

Planering SO ÅK 2

V 37-43

Rumsuppfattning med hjälp av mentala och fysiska kartor. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns. (Boken s.86-92)

V. 45-47

Att flytta inom ett land eller länder. Vad kan detta ha för orsaker och få för konsekvenser? (Bok s.32-48)

V 48-51, 3-5

Berättelser om gudar och hjältar från den antika och nordiska mytologin och kring hur man ser på dem idag. (Boken, sida 102)

 V. 5-7, 9-12

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

V. 14-23

Jordgloben Kontinenternas och värdhavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och plats som är betydelsefulla för eleven

 

Central Innehåll

·      SO  1-3

Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

 

Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 

Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

 

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

 

Barnen ska kunna: Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben.

Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

 

 Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

.

Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Du kommer att arbeta på detta sätt för att nå upp till kunskapskraven:

·       Du kommer att samtala om "flytt" utifrån egna upplevelser.

·       Du kommer att diskutera kring vad som kan göra att människor måste flytta. 

·       Du kommer att intervjua någon som flyttat.

·       Du kommer att rita och skriva om hur det kan vara att flytta.

·       Du kommer att se filmer

·       Du kommer att arbeta om gudar och hjältar i nordisk mytologi.

·       Du kommer att arbeta med olika gudar i svenska folktro.

·       Du kommer att lära dig hur våra veckodagar fått sina namn.

·       Du kommer att läsa och lyssna till olika berättelser.

·       Du kommer att beskriva hur dina handlingar i vardagen kan påverka miljön.

·       Du kommer att ge förslag på hur du kan bidra till en hållbar utveckling.

·       Du kommer att titta på jordgloben och kartor och lära dig använda dessa och lära dig om vår omvärld.

·       Du kommer att  lära dig begrepp som hör till kartan så som; - väderstrecken (söder, norr, öster, väster) världsdelar - världshav - land - stad - gräns –

·       Du kommer att rita egna kartor.

·       Du kommer att göra kartor över världsdelarna och över Sverige.

 

·        Så bedömer vi

Bedömning sker genom: Lärarens observationer i det dagliga arbetet. Deltagande i diskussioner och i enskilt arbete

 

Se matriser i SO.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: