👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvaring träslöjd

Skapad 2017-09-12 17:18 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Förvaring - sammansättning med skruv
Grundskola 5 Slöjd
I detta arbete kommer du tillverka någon typ av förvaring i trä.

Du skall få lära dig att sätta samman trä med skruv eller spik.

Du kommer också öva dig på att såga rakt, borra, använda vertyg som anslagsvinkel, stållinjal, försänkare.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet är att du skall få lära dig

- att sätta samman med skruv (teknik)

- verktyg, vad och hur de används

- dokumentera din process i loggboken

- ytbehandling (måla, mönster, dekorera)

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag bedömmer din visade förmåga att:

- framställa utifrån instruktioner

- egna ideer, design och ytbehandling

- använda verktyg

- dokumentera sin process, (och använda slöjdord)

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Detta arbete beräknas pågå flera veckor (lektioner) under vårterminen.

Youtube

- Bygg en enkel låda

- Sammansättning skruv och spik

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav

>>>
.
>>>
>>>
>>>
>>>
Formgivning efter instruktion.
Eleven kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Redskap/Verktyg och säkerhet.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Materialval, miljöaspekt och motivering.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLANDE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Kreativitet och utveckling av idéer.
Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV SÖKT UPP
Arbetsprocessen
Under slöjdarbetet BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under slöjdarbetet FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under slöjdarbetet FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Reflektionsförmåga.
Eleven kan ge ENKLA omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Estetisk förmåga.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.