👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7 Music

Skapad 2017-09-12 18:00 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
I det här arbetsområdet ska vi läsa och prata om musik. Du kommer även att arbeta med ord som rör musik, artister och musikinstrument och skriva kortare och längre texter inom området musik.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet "Music" är att du ska:

 • utöka ditt ordförråd om musik
 • förbättra din förmåga läsa och förstå olika typer av texter inom ämnet
 • förbättra din förmåga att samtala om och beskriva din upplevelse av musik
 • skriva ett brev eller e-mail till en artist eller annan person du beundrar
 • kunna skriva en sammanfattande text om filmen School of Rock
 • förstå grammatiken du har studerat och kunna använda den i tal och skrift: verbet be, have och verb i presens

Arbetets innehåll

 • Du får arbeta med att utöka ditt ordförråd inom ämnet musik.
 • Du får läsa olika typer av texter: biografi, dialogtext, faktatext.
 • Då får diskutera musik.
 • Du får skriva brev/e-mail till en mottagare du beundrar.
 • Du får träna på att skriva en längre text om en musikfilm

 

Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna;
 • Genom skriftliga och muntliga uppgifter (presentation, dialoger)
 • Prov onsdag 12 oktober 7e, torsdag 13 oktober 7a 

 

Uppgifter

 • Section 1 Music

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
Wings 7 Music, kunskapskrav i Engelska - åk 7-9

RECEPTION - förståelse

E
A
Lyssna
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

INTERAKTION - till exempel att samtala, kommunicera skriftligt

E
A
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skritlig interaktion
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.