👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och strukturer i naturen

Skapad 2017-09-12 18:48 i TA BORT FD Henåns skola SÄR Orust kommun
Livscykler hos växter.
Grundsärskola 4 – 7 Naturorienterande ämnen Svenska Verklighetsuppfattning
I detta tema kommer du att göra fältstudier och sorteringar för att undersöka och upptäcka vad som händer i naturen under olika årstider. I skogen kommer du att samla intryck och upplevelser för att beskriva det du ser och upplever i naturen. Du kommer att samla material och ta med för att artbestämma i skolan. Du kommer att öva dig på att känna igen våra vanligaste löv och barrträd samt deras frön och frukter. Du ska få träna på att beskriva trädets delar funktion och livscykel

Innehåll

Såhär ska vi jobba

Vi är ute i naturen, upplever, beskriver och samlar in material. I skolan beskriver och skriver vad vi sett och upplevt.

Vi tittar närmare på nio av våra vanligaste träd lönn, ek, björk, bok, alm, asp, rönn, gran och tall.

Vi jämför, beskriver kategoriserar och resonerar om våra upplevelser och fynd.

Vi ser på faktafilmer, läser texter och söker fakta på nätet.

Vi tittar på likheter och skillnader mellan olika växter och tränar på att beskriva dess egenskaper.

Vi redovisar våra kunskaper för klassen.

Detta ska du kunna när arbetet är klart

 • Känna till några av våra vanliga löv och barrträd
 • Para ihop träd med blad/barr och frö/frukt
 • Beskriva vad som händer med träden under året
 • Beskriva vad som händer i naturen under året

Du ska också

 • i samtal visa att du försöker reflektera, jämföra och beskriva
 • visa att du kan samarbeta
 • redovisa för klassen
 • Sortera och kategorisera de fynd du hittar i skogen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  7-9
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  4-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  4-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  4-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  4-6