👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Est - Mu

Skapad 2017-09-12 18:49 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F
Ämnesområdet Musik Du kommer att arbeta med temat kroppen under läsåret. I grupp musiken arbetar vi med aktivitets sånger med stor betoning på kropps uppfattning/motorik men innehåller även tur tagning, ord/begrepp, ordningsföljd, uppmärksamhet/uppfattning och initiativ tagande m.fl. Vi arbetar även med FMT och enskild undervisning. Undervisningen ska bidra till att eleverna stärker tilltron till sin egen förmåga att arbeta kreativt på ett undersökande och problemlösande sätt. De estetiska ämnena planeras och bedrivs ämnes integrerat.

Innehåll

Varför ska vi göra det här?

Estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av olika estetiska uttrycksformer som ger oss olika estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med skapande verksamhet kan människor bearbeta intryck och utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Kunskaper om och i estetisk verksamhet ökar människors möjlighet att delta i samhällets kulturliv och i annan social gemenskap.

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen, årskurs 1-9

Grundläggande krav

Fördjupade krav

 

Uppgifter

  • Gruppmusik v.t. 2018