👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En komikers uppväxt - Jonas Gardell

Skapad 2017-09-12 18:53 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Under de kommande veckorna, 36-42 kommer vi att läsa boken En komikers uppväxt skriven av Jonas Gardell (1963-).
Grundskola 9 Svenska
Under detta arbete kommer du att få läsa, diskutera, samt (om vi hinner) se en film utifrån boken En komikers uppväxt. Boken handlar om elvaåriga Juha och hans uppväxt i förorten Sävbyholm under 1970-talet. Under arbetes gång kommer vi att även repetera lässtrategier.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Du kommer att träna på lässtrategier och öva i enskild läsning. Under tiden kommer du att få svara på frågor om texten och vara aktiv i ditt skrivande under tiden du läser. Alt för att träna läsning och skrivning och textförståelse. Du kommer även att göra textanalyser med tillhörande gruppdiskussioner. Himmer vi kommer vi att kunna se filmen och reflektera över skillnaden mellan bok och film.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta på följande sätt,

 • Repetera lässtrategier.
 • Enskild läsning.
 • Läslogg - t.ex.. svara på frågor om texten, skriva aktiv under tiden du läser.
 • Analysera innehållet - vad handlar boken om?
 • Resonera/diskutera - mobbning kopplat till Gardells bok.
 • Avslutande diskussion i grupp.
 • Se skillnaden mellan bok och film.

Dina kunskaper kommer att bedömas på följande sätt

 • att du kan läsa med flyt.
 • att du har en förståelse för de olika lässtrategierna.
 • att du kan göra sammanfattningar och kunna kommentera det du läser.
 • att du kan visa att du förstår bokens handling och budskap.
 • att du kan i både tal och skrift diskutera bokens innehåll och budskap.
 • att du kan utveckla dina tankar och resonera kring boken och ett aktuellt ämne.

Lektionsplanering 37-40

Mål i läsning,

Vecka 37: Mål för denna vecka är att ni har läst till sida 80.

Vecka 38: Mål för denna vecka är att ni har läst till  sida 150

Vecka 39: Mål för denna vecka är att ni har läst färdigt boken.

Vecka 40: Kommer vi att arbeta tillsammans med diskussions uppgiften kring boken. Ni kommer att bli uppdelade i grupper och det är då viktigt att ni har läst boken för att kunna vara aktiv i diskussionerna

Uppgifter

 • Frågor du ska svara på när du läst Gardells "En komikers uppväxt"

 • frågor att besvara till Gardells "En komikers uppväxt"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav En komikers uppväxt

E
C
A
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka/Analys
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv
Bokrecension och analys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Handling
Du gör en enkel sammanfattning av texten. (Handling, tid, miljö, viktiga personer.)
Du gör utvecklade sammanfattningar av texten. (Handling, tid, miljö, viktiga personer.)
Du gör välutvecklade sammanfattningar av texten. (Handling, tid, miljö, viktiga personer.)
Budskap
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Eget omdöme
Du ger enkla omdömen om textens innehåll, språk och uppbyggnad.
Du ger utvecklade omdömen om textens innehåll, språk och uppbyggnad.
Du ger utvecklade och nyanserade omdömen om textens innehåll, språk och uppbyggnad.
Skriftlig presentation
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyper, språkliga normer och strukturer.
Du skriver med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Muntlig presentation
Du är aktiv i gruppen och lyssnar aktivt.
Du är aktiv i gruppen. För en enkel dialog med gruppens medlemmar. Försöker argumenterar dina egna åsikter.
Du är mycket aktiv i gruppen. Föra en dialog med gruppens medlemmar och argumenterar för dina åsikter. Du är välförberedd. Talar fritt.