👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering vecka 39-41, HT 2018

Skapad 2017-09-12 19:51 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 – 7 Idrott och hälsa
Under veckorna 39-41 arbetar vi med orientering, både teoretiskt och praktiskt.

Innehåll

Arbetsprocess och lektionstid

På lektionerna kommer vi arbeta med grunderna i orientering i olika miljöer samt träna/genomföra orientering praktiskt.
I år 6 orienterar vi i närmiljön och i år 7 i något mer okänd terräng.

Vi kommer gå igenom orienteringsbegrepp såsom skala, kartfärger, ledstänger, karttecken, tumgreppet, ekvidistans, avstånd mm.

Du kan träna karttecken på egen hand genom denna länk. http://www.elevspel.se/amnen/idrott-och-halsa/1060-orienteringstecken.html

Vi kommer använda oss utav olika metoder i orientering såsom linjeorientering (markera på tomma kartor), stjärnorientering (ta en kontroll åt gången). Ni kommer att få visa era kunskaper på orienteringsbanor. 

Alla klasser kommer att börja en introduktionslektion i sitt hemklassrum (se nedanstående schema för lektionsinnehåll) 

Lektion 1 - Teori i hemklassrummet

Lektion 2-3 - Linjeorientering

Lektion 4 - Stjärnorientering 

Lektion 5-6 - Banor 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att kunna orientera - i närmiljön i år 6, och i något mer okänd terräng i år 7. 

Uppgifter

 • Orienteringsteori

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Orientering vecka 39-41

Orientering

På väg
E
C
A
År 6
Du har svårt att med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa fler ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter.
Du kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter samt också använda dig av karttecken.
År 7-9
Du har svårt att med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta de flesta kontroller.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta samtliga kontroller.