👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och strukturer i naturen

Skapad 2017-09-12 19:59 i TA BORT fd Henåns skola 1-6 Orust kommun
Livscykler hos växter.
Grundskola 3 – 6 NO (år 1-3) Svenska Biologi
I detta tema kommer du att göra fältstudier och sorteringar för att undersöka och upptäcka vad som händer i naturen under olika årstider. I skogen kommer du att samla intryck och upplevelser för att beskriva det du ser och upplever i naturen. Du kommer att samla material och ta med för att artbestämma i skolan. Du kommer att öva dig på att känna igen våra vanligaste löv och barrträd samt deras frön och frukter. Du ska få träna på att beskriva trädets delar funktion och livscykel

Innehåll

Såhär ska vi jobba

Vi är ute i naturen, upplever, beskriver och samlar in material. I skolan beskriver och skriver vad vi sett och upplevt.

Vi tittar närmare på nio av våra vanligaste träd lönn, ek, björk, bok, alm, asp, rönn, gran och tall.

Vi jämför, beskriver kategoriserar och resonerar om våra upplevelser och fynd.

Vi ser på faktafilmer, läser texter och söker fakta på nätet.

Vi tittar på likheter och skillnader mellan olika växter och tränar på att beskriva dess egenskaper.

Vi redovisar våra kunskaper för klassen.

Detta ska du kunna när arbetet är klart

 • Känna till några av våra vanliga löv och barrträd
 • Para ihop träd med blad/barr och frö/frukt
 • Beskriva vad som händer med träden under året
 • Beskriva vad som händer i naturen under året

Du ska också

 • i samtal visa att du försöker reflektera, jämföra och beskriva
 • visa att du kan samarbeta
 • redovisa för klassen
 • Sortera och kategorisera de fynd du hittar i skogen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  4-6
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3