👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Den magiska kulan

Skapad 2017-09-12 20:16 i Apelskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 Svenska
Tänk vad fantastiskt det är med bokstäver. Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar, du blir en ordbyggare. Att själv kunna läsa och förstå det som står i till exempel en bok är som en magisk upplevelse. I år kommer du att få hänga med Asta, Bea och Cesar på deras spännande äventyr.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

 

Läsa och skriva bokstavens namn och ljud.

Knäcka läskoden.

Forma bokstäver, handstil och att skriva på digitalt verktyg (tydlig handstil).

Skapande av enkla texter där ord och bild samspelar Tex skriva sagor eller faktatexter (för hand och på digitalt verktyg) .

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Lyssna på rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker.

 arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Lära dig att läsa
 • Lära dig att skriva med mellanrum och de små bokstäverna.
 • Skriva med flyt.
 • Berätta vardagliga händelser inför klassen.
 • Lyssna på klasskamraterna och din lärare
 • Redovisa arbeten som du gjort inför klassen.  
 • Lära dig att skriva enkla berättelser både för hand och på datorn.

Bedömning - vad och hur

Att du kan ljuden som vi pratat om.

Att du känner igen bokstäverna och kopplar ihop rätt ljud till de.

Att du kan höra hur många ljud ett ord består av.

Att du kan identifiera första och sista ljudet i ett ord.

Att du kan ljuda ihop ord.

Att du kan dela upp ord i språkljud.

Att du kan läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.

Att du kan läsa nya små ord.

Att du kan läsa ord med enkla konsonantförbindelser.

Att du kan läsa enkla meningar och förstå innehållet.

Att du visar intresse för läsning.

Att du kan skriva alla bokstäver rätt.

Att du gör mellanrum mellan ord.

Att du inte blandar små och stora bokstäver.

Att du kan skriva ljudenliga ord.

Att du kan skriva ord/meningar.

Att du kan skriva en kort saga.

Att du kan skriva i din "händelsebok"

Att du kan lyssna på kamraterna/läraren.

Att du använder stor bokstav, punkt och frågetecken i dina meningar.

 

Hur bedömer jag detta?

Jag observerar dig i olika "lyssnarövningar"

Jag lyssnar på dig när du läser. Jag filmar din läsning en gång per termin för att kunna se utvecklingen i din läsning.

Du får återberätta det du läst för att jag ska veta att du har förståelsen för det som du läst.

Jag tittar och läser det du skrivit.

Att du kan besvara frågor på det som vi pratat/skrivit/ritat om.

Undervisning och arbetsformer

 • Läsläxa varje vecka och samtala om det lästa.
 • Läsa böcker, läsa tillsammans med en vuxen.

 • Lära sig bokstäverna/ljuden genom olika lekar, övningar och arbetsblad.

 • Ljuda/läsa ihop orden, helord genom lyssnarövningar och läsövningar. 

 • Redovisar olika arbeten.

 • Tränar att lyssna när läraren berättar en saga och eleverna ritar/skriver och återberättar sagan.

 • Skriva ”Händelsebok”och sagor.

 • Skriva faktatexter och andra texter.

 • Lyssna på högläsning och pratar om det vi läst i boken.

 • Titta på "Livet i bokstavslandet".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3