👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Projekt Trafik

Skapad 2017-09-12 20:27 i Tegelbrukets förskola OLD Svedala
Förskola
Vad erbjuder trafiken oss? Vad kan vi se och upptäcka i vår trafik i vårt närområde? Hur kan vi se matematiken och språket i trafiken?

Innehåll

Positionsbestämning

- Var är vi?

Vi har under våra undersökningsveckor sett att barnen intresserat sig för saker som händer i trafiken när vi varit ute på promenad. Några av barnen har också visat stort intresse för den innemiljö som erbjuder fordon och tåg och på våra promenader har även trafikmärkena väckt intresse. 

Mål och Syfte

Arbetssätt

- Vad erbjuder vi barnen? 

Vi erbjuder barnen en miljö som ska stimulera till lek och nya upptäckter med fordon. Under våra promenader ute samtalar vi om trafiken. Hur man agerar i den och vad som finns där.

- Processer - huret?

Vi kommer att röra oss ute i trafiken. Titta och samtala om trafikmärke och deras funktion. Vi kommer också att använda trafikmärkena för att koppla till symbol, bokstäver, siffror och geometriska figurer. Vi kommer att titta på digitala klipp kopplat till trafik på olika sätt samt läsa litteratur som är kopplat till trafiken på olika sätt. 

Förutom trafikmärke kommer vi även att arbeta med de föremål som barnen ser i trafiken som, bilar, bussar, lastbilar och cykel osv. Vi kommer skapa tillsammans på olika sätt under projektets gång. 

När vi är ute och ska passera en väg använder vi oss alltid av samma fras; " Inga bilar, inga troll, vi har tittat åt båda håll". 

Vi kommer sjunga sånger och spela spel med bilder och kopplingar till trafiken och allt den kan ge oss både i form av trafikmärke men också transportmedel. 

- Dokumentation - på vilket sätt blir barnen delaktiga?

Barnen är delaktiga i vilka bilder som vi ska sätta upp på vår reflektionsvägg. Varje ny vecka startar vi med att reflektera över veckan som gick samt se framåt vad nästa vecka har att erbjuda. Dokumentationen finns också tillfälllig så att barnen kan samtala om den i den fria leken. 

 

Utvärdering

- Vad ser vi för lärande och kunskaper?

- Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare?

- Resultat: Varför blev det som det blev?

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016