👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny10 Engelska Ht 2017

Skapad 2017-09-12 20:29 i Nyhemsskolan Halmstad
Planering tema "mig själv och min familj" i engelska.
Grundskola 1 Engelska
Engelska språket talas på jordens alla kontinenter enligt Nationalencyklopedin. I detta arbetsområde kommer barnen upptäcka och utforska det Engelska språket utifrån sig själva och sin familj! Vi tittar på filmer, sjunger sånger och gör enkla presentationer.

Innehåll

Utgångspunkt

Fler språk berikar!

Eleverna får utifrån sina erfarenheter presentera sig själv och sin familj.

Konkretisering av målen
- Eleven gör enkla presentationer och beskrivningar om sig själv och sin familj.

- Eleven följer instruktioner och beskrivningar.

Begreppen: " Family, brother, sister, mother, father" och "my name is..." tränas och är begreppen som eleverna ska ha kännedom om efter avslutat arbetsområde. 

 

Genomförande
För att uppnå målen kommer eleverna delta i en varierad undervisning där film, dramatisering, dialog och bildstöd är inkluderat. Anpassningar görs inom klassen och utifrån elevernas specifika behov.  

 

Dokumentation och bedömning

Eleverna ska efter arbetsområdet ha kännedom om de angivna begreppen. Lärarna observerar eleverna under arbetspassen. Arbetsmaterial i form av exempelvis stenciler / bilduppgifter som eleverna arbetar med under terminen utgör en form av dokumentationen av elevernas kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3