👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2017-09-12 20:34 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Under idrottslektionerna kommer du att på ett lekfullt sätt att få prova på olika aktiviteter som lekar, spel, idrotter, motorikbanor och rörelse till musik. Vi kommer diskutera hur man förebygger skador och varför det är bra att röra på sig. Du kommer att få lära dig mer om allemansrätten och hur man sköter sin hygien. Under vecka 38 och 39 och i slutet av vårterminen kommer vi öva simning i Heby simhall. Efter jullovet kommer vi att åka skridskor i ishallen.

Innehåll

1. Övergripande mål

Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska ansvara för att varje elev ska få kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

2. Kursplanemål

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 3. Konkretiserade mål

Du kommer att få utveckla din förmåga att

 • delta i enkla lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus. 
 • anpassa dina rörelser till takt och rytm.
 • samarbeta och respektera andra i spel, lekar och naturvistelser.
 • simma på mage och rygg, doppa ansiktet, hoppa från kanten, hitta flytläge och plocka upp föremål från botten.
 • samtala om dina idrottsupplevelser.
 • följa allemansrätten.
 • förebygga skador.

4. Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • delta i lekar, spel och idrotter med sammansatta motoriska grundformer. Vi bedömer hur du varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
 • anpassa dina rörelser till takt och rytm.
 • doppa ansiktet, hoppa från kanten, hitta flytläge och plocka upp föremål från botten.
 • simma 10 m.
 • samtala om dina idrottsupplevelser.
 • ta hänsyn till naturen och följa allemansrätten.
 • visa och beskriva hur man kan göra för att inte skada sig själv eller andra vid lekar, spel, idrotter och vid nödsituationer i vatten.

 5. Undervisning

Under idrottslektionerna kommer du att delta i lekar, spel och idrotter inomhus och ute. Vi  kommer att träna olika förmågor som balans, smidighet, styrka, uthållighet, samarbete och takt i olika övningar och motorikbanor. Vi kommer att prata om allemansrätten med hjälp av litteratur och filmer. Du kommer att få lära dig mer om hur man sköter sin hygien, varför det är viktigt att röra på sig och vad man ska tänka på för att inte skada sig själv eller andra. Du kommer också att få träna på att uttrycka dig hur det känns i kroppen när du idrottar och anstränger dig. Under vecka 38 och 39 och i slutet av vårterminen kommer vi att öva simning i Heby simhall. I början av vårterminen kommer vi att åka skridskor i ishallen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3