👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 7; Blir världen bättre? -de globala målen (millenniemålen). Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen

Skapad 2017-09-12 20:42 i Ekdalaskolan Härryda
Befolkningsfördelning, fattigdom och ohälsa
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Du kommer att få lära dig om hur jordens befolkning är fördelad samt förekomsten av fattigdom och ohälsa i och med detta arbetsområde. Du kommer även att läsa och fundera kring sårbara platser i världen som påverkar människor. Du kommer att få fundera kring de globala målen i detta perspektiv.

Innehåll

Syfte

 Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 • Analysera hur (…) människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 •  Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 •  Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 •  Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser
 •  Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

Konkretisering av mål

 Målet med undervisningen är att du ska

 • få kunskaper om hur befolkningen är fördelad i världen

 • kunna se orsaker och konsekvenser av denna fördelning

 • förstå varför fattigdom och ohälsa finns i världen

 • få kunskaper om (millenniemålen) globala målen

 • få kunskaper om olika sårbara platser och dess inverkan på människor som bor i dessa områden

Arbetssätt

 Genomförande

Du kommer att få

 • lyssna på genomgångar

 • se filmer

 • läsa faktatexter

 • svara på frågor

Redovisning

 • läxförhör

  • inlämning av svar på frågor
  • arbete med ett temaarbete om globala målen

Bedömning

 Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 • dina faktakunskaper

 • din förmåga att föra resonemang om orsaker och konsekvenser

 • din förmåga att resonera och komma med förslag på lösningar

 • din förmåga att använda geografiska ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Sh Ge
Geografi - Hållbar utveckling - fattigdom, ohälsa & befolkning

Rubrik 1

Geografi Hållbar utveckling - Världens befolkning
Kunskapskraven Lgr 11
>
>>
>>>
dina faktakunskaper
Eleven har kunskaper om samspelet mellan människa, natur och samhälle
grundläggande
goda
mycket goda
din förmåga att föra resonemang om orsaker och konsekvenser
och visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
din förmåga att resonera och komma med förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för mäninska, samhälle och natur vägs in.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
din förmåga att använda begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Sh
undersöka, värdera växla perspektiv.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv
beskriver då enkla samband med enkla och till viss del ..
utvecklade, relativt väl
välutvecklade, väl